Груб строеж

Какво е груб строеж?

Това са всички дейности и необходими материали и техника за изкопаването на основите, бетониране на основи, отливане на плоча кота нула, отливане на колони и греди по следващите плочи, зидария на външни и вътрешни стени, отливане и на стълбище(а), подпокривно пространство и покрив.

Какво не включва грубия строеж?

Подравняване на терена, ограждане на терена, измазване, поставянето на каквато и да е хидро или топло излоция, електроинсталация или слаботокови инсталации, ВиК, дограма, отоплителна и вентилационна система, замазки и настилки. Сега вече когато се заговори за грубия строеж знаете какво се очаква да се напряви.

Фирмата извършва груб строеж на:
Жилищна сграда
Жилищна сграда град Пловдив, ул. "Месемврия" 35
Жилищна сграда
Жилищна сграда гр. Пловдив, ул. "Арх. Камен Петков" 60
Previous slide
Next slide