Реализирани проекти

Немски вериги и хипермаркети

0
Проекта
0
м2 положена подова настилка

Компанията има реализирани обекти за големите немски вериги и супермаркети в градовете

Световно известна немска марка

0
Проекта
0
м2 положена подова настилка

Компанията има реализирани обекти за световно известна немска марка в градовете.

Плюс

0
Проекта
0
м2 положена подова настилка

Компанията има реализирани обекти за Плюс в градовете.

Т-маркет

0
Проекта
0
м2 положена подова настилка

Компанията има реализирани обекти за Т-маркет в градовете.

Пени маркет

0
Проекта
0
м2 положена подова настилка

Компанията има реализирани обекти за Пени маркет в градовете.

Други наши клиенти

0
Проекта
0
м2 положена подова настилка

Компанията има реализирани обекти и за други наши ценни клиенти в градовете.