Технология

Чрез полагане на подова настилка по вибро метода се постигат гладки повърхности с изключително високи стойности на носеща способност, еднороден вибро под и бързи срокове на изпълнение.  Нека разгледаме и отделните етапи на работа.

ЕТАП 1

Полагане и машинно изтегляне на циментовата замазка

Чрез машинното изтегляне на замазката се постига идеална равнинност и максимална степен на уплътняване, което прави замазката много здрава.

ЕТАП 2

Полагане на лепилен  слой свързващ замазката с плочите

В етап две се нанася адхезационния слой между замазката и плочките, като той може да бъде различен в зависимост от индустрията която се използва системата.

ЕТАП 3

Полагане на плочките

ЕТАП 4

Вибриране на вече наредената подова настилка

Чрез високочестотните вибрации се постига пълно уплътняване на плочките, което прави залепването на 100%

ЕТАП 5

Машинно фугиране и почистване на готовия под

Готовата настилка се фугира механично, като се използват продукти от циментови, епоксидни смоли в зависимост от средата в, която бъдат подложени фугите.