Креатив М

Вашите партньори в индустриалните подови системи

Технология

Чрез полагане на подова настилка по вибро метода се постигат гладки повърхности с изключително високи стойности на носеща способност, еднороден вибро под и бързи срокове на изпълнение.  Нека разгледаме и отделните етапи на работа.

Полагане и машинно изтегляне на циментовата замазка

ЕТАП 1

Чрез машинното изтегляне на замазката се постига идеална равнинност и максимална степен на уплътняване, което прави замазката много здрава.

ЕТАП 2

В етап две се нанася адхезационния слой между замазката и плочките, като той може да бъде различен в зависимост от индустрията която се използва системата.

  • Сух метод - контактен слой сух цимент
  • Мокър метод - контактен слой със циментово лепило ти С1

Полагане на лепилен  слой свързващ замазката с плочите

Полагане на плочките

ЕТАП 3

  • Гранитогресни плочки
  • Клинкерни плочки

ЕТАП 4

Чрез високочестотните вибрации се постига пълно уплътняване на плочките, което прави залепването на 100%

Вибриране на вече наредената подова настилка

Машинно фугиране и почистване на готовия под

ЕТАП 5

Готовата настилка се фугира механично, като се използват продукти от циментови, епоксидни смоли в зависимост от средата в, която бъдат подложени фугите.

  • При изрично изискване - фугиране с антибактериални смеси и смоли

Свържете се с нас

office@creativem.eu

Close Menu